Пенсійна система Канади | Імміграція в Канаду
Идеи Для Бизнеса
Бизнес Идеи Украина
Canada Application Group Corp: Імміграція в Канаду
Мова сайту:
 • Русский
 • Українська
 • English
Виза Канада
Виїзд В Канаду
/Все про Канаду/Пенсійна система Канади

Пенсійна система Канади

пенсионная система Канады

Canada Application Group Corp.

Сделать Визу В Польшу    Запитати

Отримати Керівництво як поїхати до Канади

Вартість 120$ ЗАРАЗ БЕЗКОШТОВНО!

  Оберiть месенджер  Пенсійна система Канади включає три основних елементи.
  Перший елемент– це програма забезпечення в старості (Old Age Security program) – всеосяжна пенсійна схема, фінансована із загальних державних доходів. В її рамках виплачуються пенсії всім канадцям, які досягли віку 65 років і постійно проживають (проживали) в країні протягом певного часу. Ця схема існує з 1952 року.
  Другий елемент – це пенсійний план Канади та його еквівалент для провінції Квебек.Пенсійний план Канади є обов’язковм, загальнонаціональним та  розподільчим, що фінансується за рахунок внесків пенсійної програми, заснованої на системі встановлених посібників, прив’язаних до заробітної плати одержувача. Вона фінансується за рахунок податку із заробітної плати, порівну сплачуваного наймачем і працівником. Держава внесків не робить. Це порівняно нова програма, заснована в середині 1960-х рр.
  Третій елемент – добровільні пенсійні програми. Вони включають в себе традиційні, професійні, пенсійні фонди, фінансовані роботодавцями, профспілками або галузями промисловості. Сюди також входять персональні пенсійні рахунки, керовані такими фінансовими інститутами, як банки та страхові компанії. Деякі професійні, пенсійні фонди фінансуються виключно роботодавцями, але більшість фінансується і роботодавцями, і працівниками.
  I. Програма забезпечення старості (Old Age Security)
  Як правило Old Age Security забезпечує базовий рівень пенсійного доходу всім особам у віці 65 років і старше, які прожили в Канаді більше 10 років в зрілому віці. За програмою Old Age Security виплачується 4 види допомоги:
  1) пенсія по старості (Old Age Security Pension) – це фіксована пенсія, яка сплачується всім канадцям, які мають на неї право, незалежно від рівня їхнього доходу. Однак особи з щорічним оподатковуваним доходом, що перевищує певну суму, зобов’язані повернути частину пенсії Old Age Security Pension. Ця частина поступово збільшується до досягнення 100% цієї пенсії;
  2) міжнародні пенсії (International Benefits)– аналог пенсії по старості, для громадян Канади старше 65 років, що проживають закордоном; щоб отримувати цю допомогу потрібно прожити 20 років на території Канади після досягнення віку 18 років і бути громадянином Канади;
  3) гарантована надбавка до доходу (Guaranteed Income Supplement). Розмір надбавки залежить від доходу і є доповненням до фіксованої пенсії, яка виплачується одержувачам фіксованої пенсії з низькими доходами. Якщо одержувач живе один, місячна сума скорочується на 1 $ канадський долар на кожні 2 $ канадські долари, які були отримані з інших джерел доходу, не рахуючи фіксованої пенсії Old Age Security Pension. Розмір доплати і його зниження відповідним чином коригуються, якщо людина живе з дружиною / чоловіком;
  4) допомога утриманцю (Allowance Program) – це тимчасова грошова допомога, що виплачується чоловікам / дружинам одержувачів пенсії Old Age Security Pension, які мають низькі доходи , а також вдівцям / вдовам у віці 60 -64 років, до тих пір, поки вони не почнуть отримувати базову фіксовану пенсію Old Age Security Pension.
  II. Пенсійний план Канади
  Пенсійний план Канади покриває практично всі типи зайнятості і заробітки аж до середнього розміру заробітної плати у промисловості. Цей пенсійний план страхує платників та їх сім’ї від втрати доходу в результаті виходу на пенсію, інвалідності і смерті.
  Пенсійний план Канади є загальнонаціональним пенсійним планом. Як дизайн, так і управління пенсійним планом Канади дуже чітко координуються, щоб працівники нічого не втрачали при переїзді з Квебека в іншу частину країни і навпаки.
  Участь у цьому плані починається з 18 років. Нормальна пенсія виплачується по досягненні 65 років. Відповідним чином скориговану допомогу можливо також отримувати до і після 65 років. В рамках цієї програми також виплачується допомога по інвалідності і допомога по втраті годувальника. Середня заробітня платня за весь стаж роботи індексується до дати досягнення 65-річного віку відповідно до зростання середньої заробітньої платні по країні. 15% періоду зайнятості, коли зарплата була найнижчою, виключаються, так само, як і роки, протягом яких виплачувалася допомога по інвалідності, та (якщо це призводить до збільшення допомоги) роки, протягом яких платник внесків мав дітей молодше 7-ми років. Таким чином, по закінченні приблизно 40-ка років зазвичай досягається максимальний розмір допомоги, рівний 25% від середнього заробітку протягом періоду зайнятості.
  III. Добровільні пенсійні програми
  a) Професійні пенсійні фонди
  Ці програми фінансуються роботодавцями і, в набагато меншому ступені, профспілками та / або об’єднаннями працівників. Вони управляються приватними компаніями, за винятком тих випадків, коли місцева влада та державні органи фінансують добровільні пенсійні програми для своїх працівників. Хоча більше половини цих фондів ґрунтуються на системі встановлених внесків, більше 80% учасників (і активів) належать до схем, заснованих на встановлених виплатах.
  Близько 40% зайнятих в Канаді беруть участь у професійних, пенсійних фондах, включаючи і державних чиновників на рівні Федерації, провінцій та муніципалітетів, які складають близько 50% всіх учасників.
  b) Індивідуальні пенсійні рахунки
  У Канаді існує одна з кращих в світі (за оцінками фахівців) індивідуальних пенсійних програм. За цією програмою (RRSP-Retirement Saving Plan) ви маєте легальну можливість зменшувати свої податки за рік, отримувати прибуток з цих грошей і не обкладати її податками. Є можливість використовувати ці гроші при покупці будинку або при оплаті навчальних курсів – тобто ви можете використовувати їх до пенсії, тоді, коли вам це знадобиться.
  Приватні особи мають право відкрити скільки завгодно рахунків RRSP в будь-який зручний час і в будь-якій фінансовій установі. Фінансові установи, чия діяльність дозволена в Канаді (великі і дрібні банки, страхові компанії, трастові компанії, пайові фонди тощо), можуть конкурувати один з одним за залучення вкладників.
  Починаючи з кінця 1980-их років, пенсійне законодавство піддавалося змінам, спрямованим на збільшення “транспортабельності” пенсійних послуг, що надаються професійними, пенсійними фондами. Працівники, котрі припиняють участь у цих фондах і бажаючі вилучити вартість своєї заробленої допомоги, можуть відкрити спеціальний рахунок RRSP і перевести на нього ці кошти. Такі рахунки називаються замороженими пенсійними рахунками. Ці рахунки в цілому підпорядковуються тим же правилам, що і звичайні рахунки RRSP, але є й деякі відмінності, головним з яких є те, що з такого рахунку кошти не можна зняти до досягнення власником пенсійного віку.
  c) Розміри пенсійних посібників та індексація
  Пенсія Old Age Security Pension складає в даний час трохи більше 450 канадських доларів на місяць. Це приблизно 13,5% від середньої заробітної платні, яка зараз дорівнює приблизно 40000 на рік.
  Максимальна допомога “Гарантована надбавка до доходу” зараз становить близько 540 канадських доларів на місяць для самотніх.
  Разом узяті, пенсія Old Age Security Pension і допомога “Гарантована надбавка до доходу” дорівнюють приблизно 30% середньої заробітної платні по країні.
  Пенсія Old Age Security Pension індексується кожні три місяці відповідно до зростання цін. В результаті згадані вище коефіцієнти мають тенденцію до поступового зниження з плином часу.
  Максимальна пенсія по старості  – пенсійний план Канади наближається до 10000 канадських доларів на рік, однак насправді середня пенсія в рамках цього плану не досягає і 6000 канадських доларів для тих, хто тільки починає отримувати її у віці 65 років. Для людини, що одержує середню заробітну плату, максимальний розмір цієї пенсії означає, що коефіцієнт заміщення буде приблизно дорівнювати 25%.
  Зрозуміло, допомоги у рамках професійних програм з визначеним внеском та RRSP сильно розрізняються залежно від суми внесків, тривалості накопичення, фактичної прибутковості інвестицій (за вирахуванням витрат), а у разі купівлі ануїтетів, і від ситуації на ринку.
  За винятком програм з визначеною допомогою для державних службовців, в рамках яких пенсії зазвичай індексуються відповідно до зростання цін, інші професійні пенсійні плани із встановленою допомогою забезпечують обмежену індексацію, або не забезпечують індексації зовсім. Професійні плани із встановленою допомогою та RRSP можуть виплачувати допомогу різними способами, в тому числі з використанням ануїтетів. Виплата допомоги може бути організована таким чином, щоб забезпечити часткову і іноді навіть повну індексацію відповідно до зростання цін. У Канаді не застосовується індексація відповідно до зростання заробітної плати.
  ІV. Оподаткування
  Пенсійне оподаткування в Канаді відповідає так званій моделі ООН. Внески виключаються з оподатковуваного доходу. Якщо їх сплачують роботодавці, вони виключаються як законні поточні витрати, і не оподатковуються як дохід працівників, за яких робляться ці внески. Якщо внески сплачуються працівниками, вони виключаються з оподатковуваного доходу платників. Інвестиційний дохід, отриманий пенсійними трастовими фондами або персональними рахунками, не оподатковується. Вся допомога оподатковується в повній мірі.
  Для отримання права на ці щедрі податкові пільги, пенсійні програми повинні відповідати певним правилам і бути зареєстрованими в податкових органах. Практично всі особи, що у професійних пенсійних фондах, мають справу із зареєстрованими фондами. Професійні пенсії, так само, як і будь-які грошові кошти, вилучені з RRSP передчасно або у період перебування на пенсії, також обкладаються податком у повному обсязі.
  Друге обмеження встановлює максимальний розмір пенсій, який може бути нарахований і профінансований з використанням пенсійних податкових стимулів.
  Загальна сума річних внесків платника податків на його RRSP рахунок (а) не може перевищувати мінімуму з двох величин. 13500 канадських доларів або 18% трудового доходу за вирахуванням внесків, зроблених ним або його роботодавцем (роботодавцями) в зареєстровані програми з встановленими внесками та / або вартості допомог, нарахованих йому в рамках зареєстрованих пенсійних схем із встановленою допомогою. Ці обмеження мають накопичувальний характер, тобто якщо дана особа не вносить максимальну суму протягом року, різницю можна покрити пізніше. Володарі рахунків RRSP мають право зняти з них гроші в будь-який час, але при цьому зобов’язані негайно заплатити повністю податок зі знятою суми.
  Як оформити пенсію в Канаді?
  Пенсія по старості – Old Age Security pension виплачується всім канадцям, які досягли віку 65 років, громадянам Канади або особам, які мають статус постійного резидента на момент подачі документів та (або) особам, що прожили 10 років у Канаді після досягнення 18 років.
  Документи на оформлення Old Age Security pension можна подавати вже за 6 місяців до настання 65-річчя.
  Необхідні документи:
  1) свідоцтво про народження (і нотаріально завірений переклад на англійську мову);
  2) документи, що підтверджують громадянство (паспорт) та (або) імміграційні документи (карта постійного резидента);
  3) пакет документів (HRDC Forms), що включає заяву та додатки (для перевірки особистих і банківських даних).Old Age Security Identification Card- Ідентифікаційна карта пенсійного страхування по старості.
  Даний документ надсилається Соціальним Департаментом Канади (Service Canada on behalf of Human Resources and Social Development Canada (HRSDC)) і є одним з ID-документів, яким використовується в банку при отриманні пенсії, а також для отримання знижок у магазинах і ресторанах, і пільг на проїзд у громадському транспорті. До 2008 року на Old Age Security Identification Card був вказаний номер соціального страхування, тепер вказуються тільки особисті дані (фото, ім’я, адреса, телефон) і підпис власника.
  Що відбувається, якщо пенсіонер виїжджає з Канади?
  Пенсія по старості виплачується всім, хто має на неї право і за кордоном (країна повинна мати економічну угоду з Канадою).
  Для цього необхідно:
  1) прожити в Канаді не менше 20 років (після настання 18 років);
  2) бути громадянином Канади або мати статус постійного резидента на момент виїзду з країни.
  Як вираховується пенсія по старості в Канаді?
  Ви маєте право отримувати повну пенсію, якщо:
  1) якщо Ви прожили в Канаді більше 40-ка років (після досягнення 18 років);
  2) якщо Ви народилися до 1-го липня 1952;
  3) якщо Ви прожили в Канаді з моменту досягнення 18-річчя до 1 липня 1977;
  4) якщо Ви прожили в Канаді останні 10 років на момент подачі заяви;
  5) якщо Ви прожили в Канаді після 18-річчя період часу в 3 рази перевищує період часу, коли ви жили за кордоном протягом останніх 10 років.
  В інших випадках Ви маєте право отримувати неповну пенсію.Повна пенсія по старості не обкладається податком, якщо сума складає менше $ 62,144 на рік.

  Оцініть Ваші шанси на переїзд в Канаду

   Отримати Керівництво як поїхати до Канади

   Вартість 120$ ЗАРАЗ БЕЗКОШТОВНО!

    Оберiть месенджер